ยินดีต้อนรับสู่ห้องผลงานของนายวิวัฒน์ เพชรเทียน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

                                     ผลงานที่ที่ผ่านมา
ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งมินิมาราธอน ประจำปี 2550

ได้รับรางวัล  ชนะเลิศวิ่งมินิมาราธอน ประจำปี 2551

ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอลเยาวชนแห่งชาติกาญจนบุรีเกมส์ ประจำปี 2551

ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งมินิมาราธอน ประจำปี 2552

ได้รับรางวัล  ประกาศนียบัตร มูลนิธิพระเทพกิตติปัญญาคุณ ประจำปี 2552


ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลชายไชยพรคัพ  ประจำปี 2553

ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอลชาย พ.จ.น.ก.ตาลโตนดเกมส์ ประจำปี 2553

ได้รับรางวัล  ชนะเลิศบาสเกตบอลชายกีฬาระหว่างคณะ ประจำปี 2554

ผลงาน          ประดิษฐ์กระเป๋าจากขวดพลาสติก

ผลงาน          แกะกระจกเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์